impDAT Documenteren

Al meer dan vijftien jaar is impDAT toonaangevend als het gaat om het mogelijk maken van snel en doeltreffend documenteren van behandelingen van kaakchirurgen, implantologen, parodontologen en prothetici. Ontstaan vanuit de praktijk, met veel praktische en wetenschappelijke input, is het toegesneden op de specifieke vereisten van de dentale praktijk. En dat houdt natuurlijk ook in dat het programma onafhankelijk is van leveranciers, en dus bijvoorbeeld vrijwel alle implantaatsystemen en botmaterialen ondersteunt.

Natuurlijk kunt u patiënt-specifieke gegevens bijhouden, de basis waarvan meestal afkomstig zal zijn uit de koppeling tussen impDAT en de in Nederland (en in de Duitstalige landen) meestgebruikte patiëntkaartsystemen. Zo zijn er koppelingen mogelijk met Exquise, SimPlex en Novadent. Maar het belangrijkste voordeel van impDAT ligt in het documenteren van uw behandelingen.

Zo kunt u snel en eenvoudig de hoofdzaken van de behandeling vastleggen, zoals de behandelaar, assistentie, gebruik van 3D-planning software als SimPlant, gemaakte foto's en röntgens, specifieke risicofactoren enzovoorts. Een grafisch dentitieschema geeft u een snel overzicht van de status en uitgevoerde behandelingen.  Daarnaast kunt u desgewenst tot in groot detail, weergeven hoe u behandeling heeft uitgevoerd als extracties, preparaties, augmentaties, soft-tissuebehandelingen, implantaties, vrijleggingen, plaatsen van abutments, connectoren en locators, kronen, steggen en protheses. In de Clinic-versie kunnen ook kaakreconstructies worden geregistreerd.

De praktische insteek van de software blijkt ook uit het gemak waarmee de verschillende behandelmodaliteiten worden ingevoerd. In het Nederlands beschrijven we die als 'zoveel mogelijk klikken, zo weinig mogelijk klikken'. Implantaten, botmaterialen en membranen en dergelijke zijn snel gevonden in de ingebouwde database, en met behulp van een geschikte barcodescanner nóg sneller ingevoerd, met alle details als lengte, diameter, oppervlak enzovoorts.  Niet iedere praktijk hanteert een gelijke mate van detail bij het vastleggen van gegevens. En dus kunt u het programma inrichten alleen dát te tonen, wat in uw situatie van belang is.  En mocht er, wat niet waarschijnlijk is, toch een gegeven ontbreken dat u wilt vastleggen staan u gebruikersgedefinieerde velden ter beschikking. 

In het beheer van het programma kunt u bijvoorbeeld eenvoudig implantaatpassen afdrukken, sjablonen en tekstblokken aanmaken voor vrijwel automatische correspondentie met patiënt of verwijzer, behandeloverzichten samenstellen over variabele periode-indelingen, een oproepsysteem bijhouden en backups en terugzetten van gegevens regelen. In de Clinic-versie is een granulair toegangsbeheer in te stellen voor de gebruikers. 

Maar het belang ligt natuurlijk in hetgeen u met de geregistreerde gegevens kunt doen. Daartoe biedt impDAT u al een aantal vooringestelde zoekvragen ('queries'), maar kunt u zelf zoekvragen creëren met combinaties van vrijwel alle parameters, en deze vervolgens laten zien in staaf- lijn- taart- en ringdiagrammen of in lijsten van patiënten die aan de criteria voldoen. Zijn de getoonde gegevens u niet gedetailleerd genoeg, dan kunt u de zoekvraag verfijnen met tot maar liefst 32 filters. En uiteraard kunt u de resultaten eenvoudig kopiëren naar bijvoorbeeld PowerPoint voor uw voordrachten, of naar een bestand ter verdere bewerking of analyse. En ja, het maken van een zoekvraag om te kunnen zoeken op lotnummer is eenvoudig mogelijk.

En wanneer u zich wilt benchmarken, dan kunt u deelnemen aan de impDAT Field Study, waartoe alle impDAT gebruikers na een simpele registratie toegang hebben. Het is mogelijk gezamenlijk met leveranciers, of andere praktijken of klinieken gesloten multi-center-studies in te richten. Neemt u daarvoor contact met ons op, dan helpen we u graag verder.

Meer weten over de voordelen van impDAT?  Wij nemen graag contact met u op om alle voordelen te bespreken!