­

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

3D Imaging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Tevens verwerken wij, uitsluitend in uw opdracht, gegevens van personen die in een patiëntenrelatie met u staan.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Van u zelf:

– Uw Bedrijfs- of praktijknaam

– Uw Voornaam of initialen en achternaam

– Uw geslacht

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw bankrekeningnummer, Kamer van Koophandelregistratienummer en eventueel uw BTW-nummer

 

Van uw patiënt(e):

– Initialen en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Röntgenbeelden, digitaal of op gegevensdrager

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

3D Imaging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw patiënten:

Medische beeldvormende gegevens, (CB)CT-beelden, om deze te bewerken voor het met u overeengekomen doel, waaronder dentale boorsjablonen, 3D afdrukken van (delen van) de kaak en 3D beelden er beoordeling van de toestand van de mond.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

3D Imaging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– De bovengenoemde medische doelen

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– 3D Imaging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

3D Imaging neemt nadrukkelijk géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 3D Imaging) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

3D Imaging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen bewaren we zo lang als die verplichting bestaat. Gegevens die noodzakelijk zijn voor het onderhouden van onze onderlinge relatie (correspondentie, administratie) bewaren we zolang die relatie bestaat (met inachtneming van eventuele wettelijke verplichtingen). Gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw opdracht bewaren we zolang die opdracht niet is afgerond.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

3D Imaging verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en dan alleen met uw instemming.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

3D Imaging gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 3D Imaging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

3D Imaging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

3D Imaging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier op deze site

 

 

Contactgegevens:

https://www.3dimaging.nl

Bremstraat 1

3776 NA Stroe

+31 (0)342 843001

 

Functionaris Gegevensbescherming: Martin Lentink

Bel ons op +31 (0)342 843001

 

­